Vážení obchodní přátelé,

stavební společnost TEPO, spol. s r.o. působí na stavebním trhu v České republice od srpna 1992. Svoji činnost od samého počátku zaměřovala na statické zabezpečení objektů a na celkové zateplení objektů a to jak střech, tak i plášťů budov. Tyto práce naše společnost provádí pro všechny typy staveb průmyslové i občanské vybavenosti.

Více informací...

Zateplení objektů

Jaké jsou důvody pro zateplení?

Zateplení přináší významné energetické zvýhodnění provozu a je důležitým přínosem pro zlepšení vnitřního mikroklimatu, kdy vyšší množství tepelné izolace zajišťuje kvalitativně lepší tepelně technickou pohodu prostředí. Zateplení budov je tedy hlavní způsob úspor energií při současném zachování či zvýšení tepelného komfortu. Nejméně zatěžuje životní prostředí nevyrobená energie. Tím je zateplení úzce svázáno  s ekologií a je zahrnuto do „zelené politiky“.  Zateplení je tedy jednoznačně dobrou investicí do budoucna.

Proč je výhodné zateplovat?

 • Uspořit tím až 50% nákladů za spotřebu energie na vytápění
 • Zvýšit tak tepelnou pohodu vnitřního prostředí pro uživatele objektů
 • Eliminovat tím negativní namáhání konstrukce vnějších plášťů objektů 
 • Prodloužit tak životnost fasády objektu
 • Zamezit  možnosti vzniku kondenzace a  tvorbě plísní
 • Zhodnotit tak vlastní majetek
 • Snížit nároky na výkon topné soustavy
 • Získat tak nový vzhled fasády objektu

Co nabízíme?

 1. Komplexní zateplení obvodových plášťů certifikovanými systémy
 2. Dodatečné zateplení tepelnou izolací na všechny druhy staveb
 3. Provedení diagnostiky objektu včetně tepelně technického posouzení
 4. Pomoc se zpracováním projektové dokumentace pro Váš objekt
 5. Zpracování cenové a materiálové nabídky
 6. Zajištění stálého technického dohledu během realizace

Jaké jsou systémy pro zateplení?

1. Tepelně izolační systém složený z izolačních polystyrénových desek a výztužné armovací vrstvy s konečnou povrchovou úpravou

Výhody systému:

 • dobrá kvalita s cenově nejpříznivější dostupností
 • rychle zpracovatelný
 • nízké přitížení konstrukcí budov

2. Tepelně izolační systém složený z minerálních fasádních desek a výztužné armovací vrstvy s konečnou povrchovou úpravou

Výhody systému:

 • vyšší difuzní vlastnosti a vyšší tepelný odpor
 • splňuje nejvyšší požárně technické nároky

3. Tepelně izolační systém tvořený deskami z extrudovaného polystytenu

Záruky a technický servis

 • Na provedení zateplení pro Vás poskytujeme standardní záruku ve výši 60 měsíců.
 • Při provádění komplexní regenerace Vašeho objektu poskytujeme na provedení zateplení prodlouženou záruku do výše 120 měsíců.
 • Záruka na použitý materiál např. na barevnou stálost výrobků je dána v rozsahu záruk jednotlivých dodavatelů systémů. 

Uplatnění: tepelná izolace základového zdiva a suterénů

Výhody systému:

 • nulová nasákavost
 • vysoká pevnost v tlaku
 • vysoký tepelný odpor