Vážení obchodní přátelé,

stavební společnost TEPO, spol. s r.o. působí na stavebním trhu v České republice od srpna 1992. Svoji činnost od samého počátku zaměřovala na statické zabezpečení objektů a na celkové zateplení objektů a to jak střech, tak i plášťů budov. Tyto práce naše společnost provádí pro všechny typy staveb průmyslové i občanské vybavenosti.

Více informací...

Sanace objektů

Proč je nutné přistoupit k sanacím?

Majitelé většiny budov ať jsou to panelové obytné soubory, rodinné domy či jiné objekty se často potýkají s problémy, jejichž příčiny lze hledat zejména v nedostatečné kvalitě provedení stavebních konstrukcí při výstavbě, nevhodně zvolených technologií nebo prostě často „jen“ dochází ke konci životnosti aplikovaných materiálů.

Co přináší kvalitní sanace?

 • Prodloužení celkové životnosti objektů
 • Snížení nákladů na údržbu
 • Zamezení negativního působení vody a mrazu na konstrukci a statiku objektu
 • Zamezení vzlínající kapilární vlhkosti zdiva a výkvětu solí
 • Eliminaci zatékání a tvorbu plísní ve vnitřním prostředí
 • Zhodnocení vlastního majetku

Co nabízíme?

 1. Komplexní regeneraci  panelových objektů
 2. Sanaci betonových konstrukcí
 3. Ošetření armovacích výztuží a reprofilaci železobetonových dílců
 4. Sanaci a rekonstrukci nášlapných vrstev  balkónů a lodžií
 5. Systémové řešení problematických detailů soklů, koutů, rohů a připojených konstrukcí
 6. Odstranění poruch spojených s vlhkým a zasoleným zdivem
 7. Provedení průzkumu sanovaného objektu pro zvolení správného návrhu řešení
 8. Spolupráci přípravou projektové dokumentace pro Váš objekt
 9. Zpracování cenové a materiálové nabídky
 10. Zajištění stálého technického dohledu během realizace

Jaké mohou být způsoby oprav?
1. Sanace železobetonových konstrukcí

Způsob opravy:         

 • demontáž nesoudržných míst
 • očištění podkladu od nečistot a mastnot
 • ošetření armovacích výztuží a betonu adhezními nátěry
 • doplnění chybějícího materiálu neprofilačními maltami
 • vyhlazení a finální úprava povrchu

2. Sanace a rekonstrukce balkónů a lodžií

Způsob opravy:         

 • demontáž poškozených vrstev
 • očištění nosné konstrukce a provedení adhezního můstku
 • vyspravení stávající konstrukce maltovými směsmi případně provedení spádového cementového potěru
 • osazení těsnících pásů a profilů v rozích, koutech, odtocích a průchodech prostupech
 • montáž hydroizolační stěrkové vrstvy
 • položení nášlapné vrstvy např. keramická dlažba do flexibilního lepidla

3.Další možnosti sanací

 • chemické injektáže vlhkého zdiva tlakové a beztlakové
 • renovace vlhkého zdiva sanačními prodyšnými omítkami a vzduchoizolačními systémy                         

Záruky a technický servis

Na provedení sanačních prací pro Vás poskytujeme standardní záruku ve výši 60 měsíců. Při provádění komplexní sanace a regenerace Vašeho objektu poskytujeme na provedené práce prodlouženou záruku do výše 120 měsíců.Záruka na použitý materiál je dána v rozsahu záruk jednotlivých dodavatelů systémů.